Trött på att vara trött
när du reser?

Melatan är ett receptfritt läkemedel för att korttidsbehandla jetlag hos dig som är vuxen.

BRA ATT VETA!
Med Melatan kan du minska besvären från jetlag. Melatan, som verkar på melatoninreceptorerna i kroppens biologiska klocka, har visat sig vara mycket effektivt för att behandla de olika symtom som jetlag kan ge. Melatan finns på apotek i 3 mg och i 5 mg.

Melatan 3 mg
Melatan 3 mg

Produktbeskrivning

Melatan 3 mg är ett receptfritt läkemedel för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna. Läkemedlet rekommenderas för vuxna som flyger över minst fem tidszoner, särskilt österut, och speciellt om de har upplevt symtom på jetlag under tidigare resor. Vid behov kan Melatan också användas av resenärer som passerar två till fyra tidszoner.

LÄS MER ›››

Några tips på hur du kan du lindra
jetlag redan innan du landar

Tänk till redan när du bokar – vissa avgångar är bättre än andra
Rör på dig – lite fysiska övningar är A och O uppe i luften
Undvik alkohol – alkoholens effekter fördubblas
Tänk på sockerintaget – begränsa intaget av snabba kolhydrater
Drick mycket vatten – att undvika att bli uttorkad är viktigt när man reser.
Fräscha upp dig – när du anländer dusch eller dopp i poolen, kan göra susen!

LÄS MER ›››

Varningar och försiktighet

Tidpunkten för intagandet av melatonin är viktig. Melatan bör användas enligt anvisningarna. Melatonin kan orsaka dåsighet. Läkemedlet ska därför användas med försiktighet om det är sannolikt att effekterna av dåsighet medför säkerhetsrisker. Kliniska data för användning av melatonin hos personer med autoimmuna sjukdomar saknas. Därför rekommenderas Melatan inte till patienter med autoimmuna sjukdomar.

Det finns endast begränsad erfarenhet angående säkerhet och effektivitet av användning av melatonin hos patienter med nedsatt lever eller njurfunktion. Melatan rekommenderas därför inte till patienter med nedsatt leverfunktion eller kraftigt nedsatt njurfunktion.

Rökning kan göra att Melatan får sämre effekt, eftersom innehållsämnena i tobaksrök kan öka nedbrytningen av melatonin i levern.

Använd inte Melatan om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandlingen. Melatan kan dock påverkas av vissa preventivmedel. Ta inte Melatan om du är allergisk mot melatonin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Läs bipacksedeln noga innan användning.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Melatan, om du har någon av sjukdomarna ovan.