Frågor och svar

När ska man ta Melatan och hur länge kan man ta den?

Den rekommenderade dosen är en tablett på 3 mg per dag vid läggdags lokal tid. Behandlingen ska börja på dagen för ankomsten till destinationen och användas i högst fyra dagar.

Kan man överdosera Melatan?

Administrering av dygnsdoser på upp till 300 mg melatonin utan att några kliniskt signifikanta biverkningar har rapporterats. Vid eventuell överdosering kan dåsighet uppstå.

Varför finns endast förpackningar om 10 tabletter?

Det är Läkemedelsverket i Sverige som avgör vilken förpackningsstorlek ett läkemedel maximalt får ha för att få säljas receptfritt.

Kan man ta Melatan utan att resa?

Om en läkare har rekommenderat melatonin för sömnrubbningar går det bra att ta Melatan, även om man inte ska resa.

Kan jag bli beroende av Melatan?

Nej, då man har sett administrering av dygnsdoser på upp till 300 mg melatonin utan några kliniskt signifikanta biverkningar som har rapporterats i litteraturen. Vid eventuell överdosering kan dåsighet förväntas.

Finns det kända biverkningar av Melatan?

Precis som alla läkemedel kan detta orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Eventuella biverkningar vid användning mot jetlag under kort tid är huvudvärk, illamående, minskad aptit, yrsel, dagtrötthet och desorientering.

Vad innehåller Melatan?

Förutom den aktiva substansen melatonin, innehåller Melatan fyllnadsmedel, smörjmedel och klumpförebyggande medel. Kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kollodial vattenfri kiseloxid, pregelatiniserad stärkelse.

Kan jag få allergi?

Om du några allergier eller föredrar någon kost, så är Melatan både gluten- och laktosfri. Melatan fungerar utmärkt även om du är vegan.

Vad menas med ”Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandlingen” som står på förpackningen?

Det saknas studier av behandling med melatonin på gravida, så ifall det finns en risk att kvinnan kan bli gravid under behandlingen så bör preventivmedel användas, annars avrådes behandling med Melatan.

Referenser & Källor

Sömnskola, och Om stress – källa: Vårdguiden

Travel Med Infect Dis. Jan-Mar 2008;6(1-2):17-28. doi: 10.1016/j.tmaid.2007.12.002. Epub 2008 Jan 28.

Continuum (Minneap Minn). 2017 Aug;23(4, Sleep Neurology):1051-1063. doi: 10.1212/CON.0000000000000499. – Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders

Journal of Biophotonics, Volume: 12, Issue: 12, First published: 21 August 2019, DOI: (10.1002/jbio.201900102)

SmPC Melatan, godkänd 2020-06-08

Petrie K, Conaglen JV, Thompson L, Chamberlain K. Effect of melatonin on jet lag after long haulflights. Br Med J. 1989; 298: 705-707. [PMCID: PMC1835985] [PubMed: 2496815]

Herxheimer A, Petrie KJ. Melatonin for prevention and treatment of jet lag. Cochrane Database SystRev. 2002; 2: CD001520. [PubMed: 12076414]

Petrie K, Dawson AG, Thompson L, Brook R. A double-blind trial of melatonin as a treatment for jetlag in international cabin crew. Biol Psychiatry. 1993; 33: 526-530. [PubMed: 8513037]

Parry BL. Jet lag: minimizing its effects with critically timed bright light and melatonin administration.J Mol Microbiol Biotechnol. 2002; 4: 463-466. [PubMed: 12432956]